Menu
Your Cart

About Us

Device Electronics

Device Electronics was founded in 1978 as a distributor and agent for active and passive components. Customers’ satisfaction is demonstrated through our team of highly competent sales and technical support, dedicated to building and maintaining a long-term mutually beneficial relationship.

Over the years, we seized the opportunity to extend our distribution business in Enterprise Network Infrastructure. Today, we are a preferred distribution partner for Panduit Enterprise Network Solutions and Products.

Our customers include Contractors, System Integrators, Consultants, as well and covering sectors in Information and Communications Technology (ICT) and Data Networks industries. We ensure our customers are fully satisfied. Our products are competitive with guaranteed service quality.

We are embarking on the journey of digitization as part of our technology transformation. This is an important influencing factor in the new era as we are moving into digital landscape in e-commerce platform to enhance productivity and service support.
Device Electronics được thành lập từ năm 1978 như một nhà phân phối và đại lý trong lĩnh vực cung cấp các thành phần chủ động và thụ động. Sự hài lòng của khách hàng được minh chứng qua đội ngũ kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật có năng lực của chúng tôi, tận tâm xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài cùng có lợi.

Trong những năm qua, chúng tôi đã nắm bắt cơ hội mở rộng kinh doanh phân phối của mình trong lĩnh vực hạ tầng mạng doanh nghiệp. Ngày nay, chúng tôi là đối tác phân phối được ưu tiên cho các giải pháp và sản phẩm mạng của hãng Panduit.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các nhà thầu, nhà tích hợp hệ thống, nhà tư vấn, cũng như bao gồm các lĩnh vực trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) và Mạng dữ liệu. Chúng tôi đảm bảo khách hàng của chúng tôi hoàn toàn hài lòng. Sản phẩm của chúng tôi có tính cạnh tranh với chất lượng dịch vụ đảm bảo.

Chúng tôi đang tham gia vào hành trình số hóa như một phần của quá trình chuyển đổi công nghệ của chúng tôi. Đây là một yếu tố ảnh hưởng quan trọng trong kỷ nguyên mới khi chúng tôi đang chuyển sang bối cảnh kỹ thuật số trong nền tảng thương mại điện tử để nâng cao năng suất và hỗ trợ dịch vụ.

About Us